Begeleiding bij psychische problemen

 

Binnen het team van Career & Counselling Services zijn de psychologen er om jou als TU student of promovendus kort durend te behandelen en begeleiden bij (psychische) problemen die goed studeren of promoveren in de weg staan. Er dient dus altijd een raakvlak te zijn met stagnatie in de studie.

 

Tijdens eerste gesprek wordt een inschatting gemaakt van de duur en soort ondersteuning die het beste past bij de aard en ernst van de door jou ingebrachte problemen. Het kan zijn dat we je kort individuele gesprekken aanbieden, soms is een cursus de aangewezen weg. Het kan ook zijn dat we tot de conclusie komen dat je vraag door ons niet beantwoord dan wel opgelost kan worden of gevolgd kan worden door een verwijzing, zeker als deze buiten ons expertise gebied valt. Dat zullen we helder communiceren. Indien nodig kunnen we je ook in contact brengen met externe partijen. 

Wij committeren ons aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de wet BIG. Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Wij maken hoofdzakelijk gebruik van methoden en technieken uit de cognitieve- en gedragstherapie. Evidence based werken vinden wij belangrijk. Dat wil zeggen dat de gebruikte methoden en technieken bewezen effectief zijn en dat we evalueren of de overeengekomen doelen behaald zijn.

Neem bij vragen en/of onduidelijkheden gerust contact met ons op.

Contact mogelijkheden

  • Inloopspreekuur: Tijdens inloopspreekuur het kun je terecht voor korte vragen. Je zult een kort advies krijgen om je op weg te helpen. Klik hier voor tijden.
  • Individuele gesprekken: aanmelden via dit formulier. De huidige wachttijd voor een eerste gesprek bedraagt ongeveer 9 weken.
  • Aanvraag ondersteunende verklaringen: Voor RAS, BSA, DUO, verlenging diplomatermijn, enz. volg deze procedure.

Het team van psychologen

Paula Meesters

Inge Verhoeven

Peter van 't Zand

Shenna Laarhoven

Marielle Visschedijk

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu